Ulkløb Blog

Ulkløb Blog

Om denne blog

På denne side vil vi lejlighedsvis dele af vore opleveler i Ulkløbben såvel som medlemmernes øloplevelser uden for Ulkløbben.

Indlæggene er skrevet af medlemmerne for medlemmer...

...men DU er meget velkommen til at kigge med og give din mening.

Referat GF2018

MedlemsmøderPosted by Ole Neis Gudbergsen 10 Jan, 2018 10:39:28

Generalforsamlingen 20180105


Dagsorden:

Chairmanager åbnede mødet med en skål i de dejlige reference ØL fra bl.a. Stone Berlin.

1. Valg af referent: Enstemmigt Valgt Neis.

2. Valg af dirigent: Enstemmigt Valgt Neis. Dirigenten konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

3. Formandens beretning : Enstemmigt vedtaget, der var en kort snak om smagninger indtil videre køres ”privat” og økonomien ikke kører i klubkassen. Der blev også snakket om Blog Kontra Facebook.

Vedtaget at begge dele stadig prioriteres. Mads prøver at udarbejde en hensigtserklæring om brug af Facebook & Blog til næste møde hos Sonni 20180420.

4. Kassererens beretning: Enstemmigt vedtaget.

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår: Efter en lang snak om MBCC2018 og DØE hvor Chairmanager vil lave MBCC2018 dag to til et officielt Ulkløbarr. Det blev besluttet at fortsætte med MBCC2018 dag 1 som Officielt Ulkløarr. ( Klubbetaling ) MBCC2018 dag 2 som egen betaling. Det blev besluttet at droppe DØE da der ikke kan opnås enighed om dette. Dermed er der ingen grund til at forhøje klubkontigentet, da der er den fornødne elastik i budgettet når vi ikke har DØE som officielt Ulkløbarr.

( klubbetaling ).

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder: Samme som i år. Bæhr ville gerne drøfte om der kan laves om på afbudsreglerne, da der ikke er indgivet forslag om vedtægtsændring, kan der ikke ændres på reglerne, Bæhr opfordres til at aflevere et forslag til næste år.

7. Indkomne forslag Ingen forslag modtaget

8. Valg til bestyrelsen: alle modtager genvalg.

9. Valg af revisor: Revisoren fortsætter, vil dog gerne have lidt flere ØL.

10. Eventuelt : Frank har en åben invitation til Mallorcatur i sensommeren. Frank laver oplæg, så må vi se om det kan blive en off. ulkløbtur eller ”bare” vennetur.

Der blev talt om mulighed for lidt ekstra Tøj, mest til de nyeste medlemmer, der mangler lidt. Sonni vil prøve at finde ud af om det kan lade sig gøre at bestille ( egen betaling )
( NEIS )  • Comments(4)//blog.ulkloebben.dk/#post202