Ulkløb Blog

Ulkløb Blog

Om denne blog

På denne side vil vi lejlighedsvis dele af vore opleveler i Ulkløbben såvel som medlemmernes øloplevelser uden for Ulkløbben.

Indlæggene er skrevet af medlemmerne for medlemmer...

...men DU er meget velkommen til at kigge med og give din mening.

Indkaldelse til Generalforsamling

Om UlkløbbenPosted by Jesper Hammerstrøm 25 Jan, 2016 11:11:13

Generalforsamling 2016

afholdes fredag d. 12. februar 2016, kl. 17:30 hos Morten Hammerstrøm.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt


Forslag til punkt 7 skal iflg. §6, stk. 4 være formanden i hænde senest d. 5. februar 2016.

Husk, at kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent har stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Klubben er byder på en øl under generalforsamlingen.


Note:
§3, stk. 1
Her skal Mads tilføjes efter generalforsamlingen.


/Formand, Jesper Hammerstrøm  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by BrandeManager 25 Jan, 2016 13:41:30

For at have klubtøj klar til CBC og DØ Festivalen foreslår jeg, at der allerede på Generalforsamlingen besluttes:

1. Om vi skal have nye trøjer ?

2. Skal det være Polo'er, t-shirts eller andet

3. Hvilket logo skal der bruges.

4. Hvordan finansieres nyt tøj (egen betaling/klub betaling eller mellemting)

Mht logo vil BrandeManager inviterer alle medlemmer til at medbringe deres input til Logo og BrandeManager foreslår så at vi stemmer om hvilket logo der skal bruges til nyt "gear".


Posted by Poletkongen 25 Jan, 2016 13:35:21

Ref. Gen.Forsamling punkt 7.

Jeg foreslår at penge "tjent" til Ulkløbben ved medlemmernes aktive indsats skal bruges til enten:

1. Fællesrejse

2. Klubtøj

3. Indgår som alm. indtægt i klubben.

Medlemmer der indtjener pengene bestemmer i hvilken af disse tre pulje penge lægges.